Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Biodling för bibehållet ekosystem

Åtgärd TEMA.4.4.8

Vid den så kallade Kontorsvillan i Norra Djurgårdsstaden har Östermalms stadsdelsförvaltning tillsammans med företaget Bee Urban placerat ut två bikupor. Kuporna förser grönområden inom en radie av två till tre kilometer med honungsbin.

Pollinerande insekter är avgörande för människans överlevnad. Utan bin och andra pollinatörer kommer 76% av den odlade maten att försvinna eller öka kraftigt i pris. Bin behöver en mångfald av blommande växter för att må bra, både i stan och på landet. (källa: BeeUrban)

Syftet med projektet är att öka förståelsen för bin och deras värde i vårt samhälle, att bidra till pollinering av närområdet, och att väcka uppmärksamhet för bin och deras positiva miljöpåverkan.

Under högsäsongen i juli månad kan det bo upp till 70 000 bin i vardera bikupa. En siffra som kanske låter skrämmande men bin är snälla varelser, som till skillnad från getingar inte äter samma mat som oss människor. Bin är intresserade av de växter som finns i närheten och bidrar exempelvis till att odlingslådorna vid Hjorthagens IP blomstrar för fullt.

Bikuporna ingår även i ett forskningsprojekt som undersöker hur bin fungerar i stadsmiljö och hur människor och bin förhåller sig till varandra.

Ansvarig organisation
  • Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2023-08-22