Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Björns vertikala trädgård

Björns vertikala trädgård
Åtgärd TEMA.4.4.2

Fastighetskontoret har i ett pilotprojekt skapat en växtvägg vid Björns trädgård på Södermalm. Detta är ett mindre stadsutvecklingsprojekt som genomförts för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter.

Växterna har valts utifrån ett antal kriterier där den viktigaste var – vintergröna, övervintring i ett vackert tillstånd eller försiktig återgång. Växter med vackra blommor och klassiska svenska arter valdes också. De flesta arter kan du återfinna i närområdet.

Planteringen skedde på två sätt. Ett där delar av rötter och frön blandades in i växtbädden innan växtväggsmodulen fogades samman. Det andra där fröplantor och sticklingar planterades från utsidan.

Ansvarig organisation
  • Fastighetskontoret
Uppdaterad: 2023-10-04