Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ersätt asfalt med armerat gräs

Åtgärd TEMA.4.4.9

Många parkeringsplatser, infartsvägar och gårdsytor är traditionellt asfalterade för att de ska ge ett underlag med god bärighet för fordon. Idag finns andra gröna lösningar som både fungerar för fordon och som samtidigt skapar ekosystemtjänster.

Så riv upp asfalt och plantera istället: Gör en inventering av ytor som kan omvandlas från svart till grönt. Buskar, träd och örter kan samas med genomsläpplig mark på parkeringsplatser.

Belägg gångvägar eller tillfälliga transportvägar med gles gatsten som möjliggör vatteninfiltration och ruderatväxter mellan stenarna. Förstärk mark med gles gatsten eller bärande plastgaller, vilka tillåter växtlighet och släpper igenom regnvatten. Vilda vägkanter, armerat gräs/ genomsläpplig grön parkeringsbeläggning.

Där biltrafik passerar kan armerat gräs även få en dubbel funktion såsom psykologisk hastighetsbesgänsning...