Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Grön bullerskyddsskärm Lidingövägen

Skärmen i juni månad 2017. Foto: Johan Pontén
Skärmen i juni månad 2017. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.4.1

Under 2016 byggde Stockholms stad en grön bullerskyddsskärm längs med Lidingövägen invid Östermalms IP. Den växtbeklädda skärmen ersatte ett traditionellt bullerplank, och klarar av att absorbera både luftpartiklar, avgaser och buller.

Lidingövägen är en viktig länk för cykelpendling då den förbinder Ropsten, Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen med Östermalm och city. Sedan Norra länken öppnades har biltrafiken minskat mycket vilket gjorde det möjligt att bygga en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Lidingövägen. Innan arbetet med att bygga gång- och cykelbanan sattes igång revs det befintliga bullerplanket och ersattes med den gröna bullerskyddsskärmen.

Den nya skärmens huvudsyfte är att reducera bullret från Lidingövägen för att skapa en bättre ljudmiljö vid bakomliggande Östermalms IP. Skärmen uppskattas minska bullret från dagens 60 db till 55 db. Till skillnad från ett traditionellt bullerplank klarar växtskärmen även av att absorbera trafikalstrande luftpartiklar och gaser, samtidigt som dess växtlighet bidrar till ökad trivsel för passerande gående och cyklister.

Skärmen är 160 meter lång och 2 meter hög och har flera LED-belysta sektioner. Skärmens grundkonstruktion består av sträckmetall i rosttrögt stål. Växtvalet är en blandning av inhemska arter och prydnadsväxter: storfryle, stensöta, rödfibbla, blodnäva, trädgårdsnäva, myrtennejlika, sandnejlika, strandtrift, silververonika och blåsvingel.

Kontakt
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2023-04-12