Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nytt torvbaserat system för gröna tak och fasader

Torvens tjocklek håller kvar vattnet. Foto: Hållbara kartan, Stockholms stad
Torvens tjocklek håller kvar vattnet. Foto: Hållbara kartan, Stockholms stad
Åtgärd TEMA.4.4.4

På en yta i ”Cleantech Högdalen”, ett kluster av miljöteknikföretag, har fastighetsägaren Argo Tele anlagt torvbaserade system för tak. Torven kommer från norska torvmossar och packas i nätsäckar, läggs sedan på tak som underlag för takväxtligheten. Torvsystemet bromsar vattenavrinning, dämpar buller, förbättrar luft och bidrar även till biologisk mångfald.

Taktorvssystemet fungerar bullerdämpande, förlänger takmembranets livslängd och ökar fastighetens användbara ytor utan att ta mer markyta i anspråk. Vad gäller bullerdämpning har taket visat en förbättring av ljudisolering vid mätning i låg- och mellanfrekvensområdet.

Till skillnad från t.ex. ett sedumtak går det även att gå och sitta direkt på dessa gröna tak. Torven samlas varsamt in från norska torvmossar och packas i nätsäckar, som sedan läggs direkt på taket ovanpå ett tätskikt. Systemet är enkelt att montera och kostnaden ligger på cirka hälften av ett vanligt sedumtak

Taket stödjer biologisk mångfald genom olika grässorter, blommor och växtlighet med lokal förankring. Torvtaken bidrar även till förbättrad luftkvalitet genom att vegetation fångar upp och binder damm och skadliga partiklar som finns i luften.

Uppdaterad: 2023-10-04