Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Takpark med ekologisk mångfald


Takparken, en oas från storstadens brus... Foto: Hållbara kartan, Stockholms stad
Åtgärd TEMA.4.4.3

Ovanpå Sveavägen 44 har Sveriges första riktiga takpark anlagts, med ekologisk mångfald och hänförande utsikt över Stockholm. Det handlar alltså inte om en liten gräsmatta utan flera svenska naturtyper på en yta av 0,3 hektar - lika stort som hela Hötorget. Parken är ett levande landskap som består av tre olika biotoper, anpassade efter den karga platsen med grund jordmån.

Naturtyperna är hämtade från typiskt vindpinade, torra och utsatta lägen runt om i Sverige. ”Krattskogen” från branter i fjällen är en lågvuxen buskskog med mestadels slån och nypon. Klapperstensfält från ytterskärgården är en mycket mager hällmark med sten, grus och tåliga fetbladsväxter och den karga terrängen från Gotland är rik på lågt gräs, hö och blommor. Skötselmässigt är en slåtter på sensommaren efter fröspridningen det enda som behövs. Bevattningen sker på naturlig väg genom regn. Vi låter naturen göra jobbet och på så sätt är takets växtlighet ständigt i förändring. För städning och skötsel av själva taket ansvarar Skandia fastigheters egna förvaltare.

Till skillnad från ett grönt tak av traditionellt snitt, med en bit sedum på, bidrar biotoper mer till att fördröja och binda dagvatten, isolerar bättre och erbjuder en vackrare estetik. Träräcket runt och i parken är byggt i en stor slinga och skapar en miljö som inbjuder till promenader, fikastunder och möten.

Under sommarhalvåret har allmänheten tillgång till takparken morgon till kväll, via Sveavägen 44:s reception. På vinterhalvåret är tillträdet begränsat till husets hyresgäster.

Takparken ritades av landskapsarkitekten Johan Paju, Skanska var huvudentreprenör.