Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Invånarna om miljön i Stockholm

Indikator ME.A.Q1

Fråga: Anser du att miljön i Stockholm är bra eller dålig?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
58 % (2021).
Utgångsvärde:
60 % (2007).

Kommentar

De flesta stockholmare, sex av tio, anser att miljön i Stockholm är bra medan en mindre andel anser att miljön är dålig. Män tenderar överlag att tycka att miljön är bättre än kvinnor. Skillnaderna mellan olika åldrar är generellt små.

Uppdaterad: 2023-05-15