Triclosan i rötslam

Triclosan är ett giftigt antibakteriellt ämne som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Det har använts framförallt i tandkräm och deodoranter även om den förstnämnda användningen har minskat kraftigt.
Medelkoncentration av triclosan i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Datakälla: Stockholm vatten, Naturvårdsverket

Kommentar

Värdena för 2010 och 2011 är bara en tiondel av tidigare års. Motsvarande minskning observeras i slam från andra delar av landet under ungefär samma period. Förklaringen är sannolikt att de flesta butikskedjor upphörde med att sälja tandkräm med triclosan under andra halvan av 00-talet efter att problematiken med detta ämne uppmärksammats i media.
Indikator TEMA.6.12.1
Senast uppdaterad: 2017-01-08
Ansvarig organisation
Kontakt