Miljögifter i rötslam

Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk
Reningsverkens rötslam innehåller mycket näringsämnen som fosfor och kväve men även oönskade miljöfarliga ämnen.

Stockholms två avloppsreningsverk, Bromma och Henriksdal, tar emot avloppsvatten från nära 1 miljon människor och industrier i Stockholm samt grannkommunerna Huddinge, Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö.

I reningsverken renas avloppsvattnet i flera steg innan det släpps ut i Östersjön. När avloppsvattnet renas avskiljs material i form av slam från vattnet. Varje år bildas 80 000 ton avvattnat slam. Stockholms stad har länge arbetat för att minska mängden oönskade ämnen som kommer till avloppsreningsverken för att slammet ska vara så rent som möjligt.

Indikatorer

Ämnen med sjunkande halter

IndikatorTEMA.6.21.42 Antal av 17 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam.
Senaste värdet: 15 stycken2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016

Bly i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.4 Medelkoncentration av bly i rötslam.
Senaste värdet: 19 mg/kg ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Kadmium i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.6 Medelkoncentration av kadmium i rötslam.
Senaste värdet: 0,7 mg/kg ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Koppar i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.7 Medelkoncentration av koppar i rötslam.
Senaste värdet: 386 mg/kg ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Kvicksilver i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.5 Medelkoncentration av kvicksilver i rötslam.
Senaste värdet: 0,5 mg/kg ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Silver i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.8 Medelkoncentration av silver i rötslam.
Senaste värdet: 3,3 µg/g ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Zink i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.11 Medelkoncentration av zink i rötslam.
Senaste värdet: 571 µg/g ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Krom i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.9 Medelkoncentration av krom i rötslam.
Senaste värdet: 19 µg/g ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Nickel i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.10 Medelkoncentration av nickel i rötslam.
Senaste värdet: 20 µg/g ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

DEHP i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.22 Medelkoncentration av DEHP i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk.
Senaste värdet: 36 µg/g ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2002

DINP i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.28 Medelkoncentration av DINP i rötslam.
Senaste värdet: 14 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Nonylfenol i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.12 Medelkoncentration av nonylfenol i rötslam ifrån Henriksdal och Bromma reningsverk.
Senaste värdet: 7,9 µg/g ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

PAH i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.14 Medelkoncentration av PAH i rötslam.
Senaste värdet: 1,2 µg/g ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

PCB i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.13 Medelkoncentration av PCB i rötslam.
Senaste värdet: 0,04 µg/g ts2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

PentaBDE i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.34 Medelkoncentration av PentaBDE i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Senaste värdet: 0,03 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

BDE209 i rötslam (DekaBDE)

IndikatorTEMA.6.21.33 Medelkoncentration av BDE 209 i rötslam
Senaste värdet: 0,3 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

PFOS i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.21 Koncentration av PFOS i rötslam från Henriksdals och Bromma reningsverk
Senaste värdet: 0,012 µg/g ts2014

TBT i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.30 Medelkoncentration av TBT i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Senaste värdet: 0,009 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Triclosan i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.32 Medelkoncentration av triclosan i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Senaste värdet: 0,10 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Oktylfenol i rötslam

IndikatorTEMA.6.21.31 Medelkoncentration av oktylfenol i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Tema TEMA.6.21
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Kontakt

Dokument

Hållbar återföring av fosfor

I denna rapport redovisas förslag till gränsvärden för oönskade ämnen olika i avlopps- och avfallsfraktioner samt förslag till etappmål till miljömålssystemet. Naturvårdsverket 2013.