Miljögifter i rötslam

Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk

Reningsverkens rötslam innehåller mycket näringsämnen som fosfor och kväve men även oönskade miljöfarliga ämnen.

Stockholms två avloppsreningsverk, Bromma och Henriksdal, tar emot avloppsvatten från nära 1 miljon människor och industrier i Stockholm samt grannkommunerna Huddinge, Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö.

I reningsverken renas avloppsvattnet i flera steg innan det släpps ut i Östersjön. När avloppsvattnet renas avskiljs material i form av slam från vattnet. Varje år bildas 80 000 ton avvattnat slam. Stockholms stad har länge arbetat för att minska mängden oönskade ämnen som kommer till avloppsreningsverken för att slammet ska vara så rent som möjligt.

Indikatorer

Bly i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.4 Medelkoncentration av bly i rötslam.
Senaste värdet: 20 mg/kg ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Kvicksilver i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.5 Medelkoncentration av kvicksilver i rötslam.
Senaste värdet: 0,6 mg/kg ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Kadmium i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.6 Medelkoncentration av kadmium i rötslam.
Senaste värdet: 0,7 mg/kg ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Koppar i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.7 Medelkoncentration av koppar i rötslam.
Senaste värdet: 397 mg/kg ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Silver i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.8 Medelkoncentration av silver i rötslam.
Senaste värdet: 3,4 µg/g ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Krom i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.9 Medelkoncentration av krom i rötslam.
Senaste värdet: 20 µg/g ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Nickel i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.10 Medelkoncentration av nickel i rötslam.
Senaste värdet: 20 µg/g ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Zink i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.11 Medelkoncentration av zink i rötslam.
Senaste värdet: 577 µg/g ts2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000

Nonylfenol i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.12 Medelkoncentration av nonylfenol i rötslam ifrån Henriksdal och Bromma reningsverk.
Senaste värdet: 8,7 µg/g ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

PCB i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.13 Medelkoncentration av PCB i rötslam.
Senaste värdet: 0,04 µg/g ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

PAH i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.21.14 Medelkoncentration av PAH i rötslam.
Senaste värdet: 1,2 µg/g ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

PFOS i rötslam

Indikator TEMA.6.21.21 Koncentration av PFOS i rötslam från Henriksdals och Bromma reningsverk
Senaste värdet: 0,012 µg/g ts2014

DEHP i rötslam

Indikator TEMA.6.21.22 Medelkoncentration av DEHP i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk.
Senaste värdet: 41 µg/g ts2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2002

DINP i rötslam

Indikator TEMA.6.21.28 Medelkoncentration av DINP i rötslam.
Senaste värdet: 14 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

TBT i rötslam

Indikator TEMA.6.21.30 Medelkoncentration av TBT i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Senaste värdet: 0,009 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Oktylfenol i rötslam

Indikator TEMA.6.21.31 Medelkoncentration av oktylfenol i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk

Triclosan i rötslam

Indikator TEMA.6.21.32 Medelkoncentration av triclosan i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Senaste värdet: 0,10 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

BDE209 i rötslam

Indikator TEMA.6.21.33 Medelkoncentration av BDE 209 i rötslam
Senaste värdet: 0,3 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

PentaBDE i rötslam

Indikator TEMA.6.21.34 Medelkoncentration av PentaBDE i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Senaste värdet: 0,03 µg/g ts2014
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Bräddning av avloppsvatten

Kompletterande indikator TEMA.6.21.40 Bräddat avloppsvatten till Stockholms vattenområden.
Senaste värdet: 433000 m³2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Delområde TEMA.6.21
Senast uppdaterad: 2017-05-04
Kontakt

Dokument