PFOS i rötslam

PFOS har använts i en rad olika produkter bl.a. brandsläcknings-, rengörings- och impregneringsmedel i till exempel möbler och textilier. Hur PFOS släpps ut och sprids finns det idag inte tillräcklig kunskap om.
Koncentration av PFOS i rötslam från Henriksdals och Bromma reningsverk
Datakälla: Mätningar 2005-2007 från ReVAQ (höstprovtagningen), i övrigt Stockholm Vattens Miljörapport

Kommentar

Mätningarna i rötslammet visar något minskande koncentrationer av PFOS sedan 2005 då mätningarna startade. Något gränsvärde för PFOS vid användning av slam för jordbruksändamål finns inte.
Indikator TEMA.6.21.21
Senast uppdaterad: 2017-01-08
Ansvarig organisation
Kontakt