Bly i luft

Blyfri tankning
Blyad bensin upphörde 1994
Halterna av bly i taknivå innerstaden.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för bly i luft är 500 ng/m3. Mätningar har visat att halterna i Stockholm är långt under normvärdet. Inga mätningar har gjorts sedan 2004.

Tidigare släpptes stora mängder bly ut från trafiken på grund av tillsatt bly i bensin. År 1994 upphörde distributionen av blyad bensin i Sverige, vilket gjorde att utsläppen minskade kraftigt. Idag kan bly förekomma som förorening i den blyfria bensinen samt i fordonens bromsbelägg. Ungefär hälften av blyet i luften i Stockholm är intransport, dvs. kommer från utsläpp utanför regionen. Vägtrafiken i staden beräknas stå för ca 20 % av de uppmätta halterna.

Blyhalterna i stadens bakgrundsmiljö minskade med ca 90 % åren 1989-2004. Minskningen beror på främst infasningen av katalysatorrenade personbilar med blyfri bensin, men även på minskade utsläpp från förbränning i andra länder.

Indikator TEMA.6.3.3
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen