BDE209 i rötslam

BDE209 är en del i en flamskyddande komersiell produkt som kallas DekaBDE.
Medelkoncentration av BDE 209 i rötslam
Datakälla: Stockholm Vatten Miljörapport

Kommentar

Under 2009 såg det ut som att halterna av BDE209 skulle ha ökat nästan tre gånger sedan året innan. Troligen speglar detta de stora problem som laboratorierna har med att analysera organiska ämnen i komplicerade matriser som t ex slam. Det fanns ingen anledning att tro att halten av just dessa ämnen skulle ha ökat, och 2010 var halten tillbaka till samma nivå som tidigare mätningar.
Indikator TEMA.6.11.3
Senast uppdaterad: 2017-01-08
Ansvarig organisation
Kontakt