Andel lättsvaga bilar

Trafikverkets definition av lättsvaga bilar tar hänsyn till både vikt och motorstyrka. Lättsvaga avser bilar som väger högst 1250 kg och samtidigt har en motoreffekt under 85 kW (115 hk).
Andel lätta och svaga bilar i trafik.
Område Senaste värdet (%) Datum
Stockholm  14 2016
Länet  16 2016
Riket  18 2016
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Andelen lättsvaga bilar minskar kontinuerligt. Andelen är lägre i Stockholm än i länet och riket.
Indikator TEMA.7.5.9
Senast uppdaterad: 2018-04-27
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument