Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Årsnederbörd

Indikator TEMA.1.3.3.3

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Statistik över dygnsvärden kan laddas hem från SMHI Öppna data från år 1961, vilket denna indikator baseras på.

Den årliga medelnederbörden för mätstationen i Observatorielunden är 547 mm, beräknad för den nya normalperioden 1991-2020.

Högsta uppmätta årsnederbörd sedan 1901 är 801 mm, vilket registrerades 1960. Den lägsta årsnederbörden, 345 mm, uppmättes 2018.

Årsnederbörd vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (mm)

0

Årsvärden

1961

620

1

Årsvärden

1962

606

2

Årsvärden

1963

520

3

Årsvärden

1964

376

4

Årsvärden

1965

581

5

Årsvärden

1966

552

6

Årsvärden

1967

623

7

Årsvärden

1968

578

8

Årsvärden

1969

431

9

Årsvärden

1970

469

10

Årsvärden

1971

491

11

Årsvärden

1972

441

12

Årsvärden

1973

440

13

Årsvärden

1974

685

14

Årsvärden

1975

384

15

Årsvärden

1976

464

16

Årsvärden

1977

615

17

Årsvärden

1978

530

18

Årsvärden

1979

599

19

Årsvärden

1980

668

20

Årsvärden

1981

643

21

Årsvärden

1982

461

22

Årsvärden

1983

481

23

Årsvärden

1984

632

24

Årsvärden

1985

552

25

Årsvärden

1986

622

26

Årsvärden

1987

473

27

Årsvärden

1988

614

28

Årsvärden

1989

385

29

Årsvärden

1990

644

30

Årsvärden

1991

556

31

Årsvärden

1992

554

32

Årsvärden

1993

608

33

Årsvärden

1994

618

34

Årsvärden

1995

600

35

Årsvärden

1996

373

36

Årsvärden

1997

528

37

Årsvärden

1998

587

38

Årsvärden

1999

549

39

Årsvärden

2000

601

40

Årsvärden

2001

579

41

Årsvärden

2002

481

42

Årsvärden

2003

479

43

Årsvärden

2004

533

44

Årsvärden

2005

558

45

Årsvärden

2006

549

46

Årsvärden

2007

502

47

Årsvärden

2008

634

48

Årsvärden

2009

530

49

Årsvärden

2010

553

50

Årsvärden

2011

479

51

Årsvärden

2012

779

52

Årsvärden

2013

457

53

Årsvärden

2014

614

54

Årsvärden

2015

656

55

Årsvärden

2016

472

56

Årsvärden

2017

557

57

Årsvärden

2018

345

58

Årsvärden

2019

564

59

Årsvärden

2020

504

60

Årsvärden

2021

555

61

Årsvärden

2022

472

62

Årsvärden

2023

668

63

Linjär trend

1961

536

64

Linjär trend

2023

552

Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien för mätstationen i Observatorielunden visar att variationen i nederbörd kan vara mycket stor från år till år. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 539 mm för denna mätstation. Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 är 547 mm. Förändringen i årsnederbörd mellan de två 30-årsperioderna är således mycket liten (+1,3 %).

2018 var ett extremt år vädermässigt, där värmen kom redan i maj och sommaren var mycket varm med långa värmeböljor och perioder med torka. Det medförde att årsnederbörden detta år blev endast 345 mm, vilket är den lägsta som har uppmätts sedan 1901 enligt SMHIs statistik.

Som jämförelse var årsnederbörden 2012 mycket över det normala, då den uppgick till 779 mm. Nederbörden detta år var nära det högsta värdet under hela 1900-talet (se ovan).

År 2023 var årsnederbörden vid Observatorielunden högre än normalt, och uppgick till 668 mm.

Uppdaterad: 2023-05-24