Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Solinstrålning

Indikator TEMA.1.3.6.5

Solinstrålningen registreras vid SMHI:s mätstation i Observatorielunden i centrala Stockholm. Den inkommande solinstrålningen påverkas främst av molnigheten. Den vetenskapliga benämningen är globalstrålning (kortvågig inkommande solstrålning), och mäts i kWh/m².

Medelvärdet för den årliga solinstrålningen i Stockholm för den nya normalperioden 1991-2020 är 989 kWh/m².

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
1064 kWh/m² (2022).
Utgångsvärde:
927,8 kWh/m² (1986).
Minsta sedan 1922:
839,2 kWh/m².
Normalvärde 1991-2020:
989,2 kWh/m².
Största sedan 1922:
1098 kWh/m².

Kommentar

Solinstrålningen har under den senaste tioårsperioden för flera år uppvisat värden långt över medelvärdet för normalperioden 1991-2020. Trenden är att solinstrålningen i Stockholm gradvis har ökat. Läs mer på SMHI:s webb om orsakerna till detta, liksom hur det skiljer sig mellan olika årstider för landet som helhet.

Uppdaterad: 2023-05-31