Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Solinstrålning

Indikator TEMA.1.3.6.5

Solinstrålningen registreras vid SMHI:s mätstation i Observatorielunden i centrala Stockholm. Den inkommande solinstrålningen påverkas främst av molnigheten. Den vetenskapliga benämningen är globalstrålning (kortvågig inkommande solstrålning), och mäts i kWh/m². Globalstrålning utgör en av SMHI:s klimatindikatorer, läs mer här.

Medelvärdet för den årliga solinstrålningen i Stockholm för referensnormalperioden 1961-1990 är 970 kWh/m².

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
1000 kWh/m² (2021).
Utgångsvärde:
927,8 kWh/m² (1986).
Minsta sedan 1922:
820,9 kWh/m².
Normalvärde 1961-1990:
969,5 kWh/m².
Största sedan 1922:
1178 kWh/m².

Kommentar

Solinstrålningen under 2018 och 2020 var långt över medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990. För perioden efter år 2000 har solinstrålningen för de flesta år varit något över medelvärdet, trenden är att solinstrålningen i Stockholm gradvis har ökat. Läs mer på SMHI:s webb om orsakerna till detta, liksom hur det skiljer sig mellan olika årstider för landet som helhet.

Uppdaterad: 2022-04-29