Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Torrperiod

Indikator TEMA.1.3.6.1

En längre tid utan nederbörd kallas torrperiod. Torrperiod definieras som maximalt antal dagar i följd utan nederbörd (regn eller snö). För att dygnet ska definieras som torrt krävs det att nederbörden ska vara mindre än 0,1 mm. Ett dygn omfattar här tiden mellan klockan 07-07 svensk tid. Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 17 dagar med sammanhängande torka per år.

Maximalt antal dagar i följd utan nederbörd, Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
11 dygn (2021).
Utgångsvärde:
18 dygn (1961).
Normalperiod 1961-1990:
17 dygn.

Kommentar

Av diagrammet framgår att variationen mellan de olika åren är relativt stor för årets längsta torrperiod. Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 17 dygn, vilket det även var för den efterföljande perioden 1991-2020, när man avrundar till hela dygn.

Årets längsta torrperiod infaller oftast under våren (mars-maj). September utmärker sig också som en torr månad. Mer ovanligt är att den infaller under november till januari. Den längsta torrperioden registrerades 1974 med 32 dygn, medan den kortaste endast omfattade 8 dygn 1998.

Torrperioder över 25 dygn är ovanliga, och endast tre år har torrperioden varit 30 dygn eller längre. Detta inträffade senast 2018, då årets längsta torrperiod inföll på våren (4 maj till 2 juni).

Under sommaren karakteriseras ofta vädret av varma dagar med konvektiv molnbildning och nederbörd (ibland med åska och kraftig nederbörd). Det medför att det sällan blir några längre torrperioder under sommaren. Men i de fall torrperioderna infaller under de varmaste månaderna kan effekterna bli desto allvarligare, eftersom de allra flesta växter och djur är beroende av kontinuerlig tillgång till vatten.

Uppdaterad: 2022-05-18