Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Solinstrålning

Indikator TEMA.1.3.6.5

De två viktigaste faktorerna som påverkar solinstrålningen är enligt SMHI hur högt solen står på himlen och molnigheten. Halten av partiklar och vattenånga i atmosfären har också betydelse för hur mycket solstrålning som når jordytan.

Solinstrålningen registreras vid SMHI:s mätstation i Observatorielunden i centrala Stockholm. Den vetenskapliga benämningen är globalstrålning (kortvågig inkommande solstrålning), och mäts i kWh/m².

Medelvärdet för den årliga solinstrålningen i Stockholm för den nya normalperioden 1991-2020 är 989 kWh/m².

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (kWh/m²)

0

Årsvärden

1986

927,8

1

Årsvärden

1987

881,0

2

Årsvärden

1988

900,9

3

Årsvärden

1989

963,2

4

Årsvärden

1990

923,9

5

Årsvärden

1991

881,3

6

Årsvärden

1992

978,3

7

Årsvärden

1993

934,0

8

Årsvärden

1994

1003

9

Årsvärden

1995

952,9

10

Årsvärden

1996

957,5

11

Årsvärden

1997

1006

12

Årsvärden

1998

837,5

13

Årsvärden

1999

1022

14

Årsvärden

2000

931,1

15

Årsvärden

2001

957,3

16

Årsvärden

2002

1048

17

Årsvärden

2003

993,5

18

Årsvärden

2004

983,4

19

Årsvärden

2005

1006

20

Årsvärden

2006

1019

21

Årsvärden

2007

973,3

22

Årsvärden

2008

1011

23

Årsvärden

2009

1015

24

Årsvärden

2010

992,1

25

Årsvärden

2011

1022

26

Årsvärden

2012

958,4

27

Årsvärden

2013

1062

28

Årsvärden

2014

985,8

29

Årsvärden

2015

988,0

30

Årsvärden

2016

1009

31

Årsvärden

2017

990,6

32

Årsvärden

2018

1098

33

Årsvärden

2019

1002

34

Årsvärden

2020

1078

35

Årsvärden

2021

1000

36

Årsvärden

2022

1064

37

Årsvärden

2023

1042

Datakälla: SMHI

Kommentar

Solinstrålningen i Stockholm har under den senaste tioårsperioden för flera år uppvisat värden långt över medelvärdet för normalperioden 1991-2020. Trenden är att solinstrålningen i Stockholm gradvis har ökat.

Enligt SMHI har den årliga solinstrålningen i Sverige ökat med omkring tio procent sedan mitten av 1980-talet. Detta är delvis till följd av förbättrad luftkvalitet och delvis till följd av ett mer högtrycksbetonat väder med mindre molnighet under sommarhalvåret. Läs mer på SMHI:s webb om orsakerna till detta, liksom hur det skiljer sig mellan olika årstider för landet som helhet.

Uppdaterad: 2023-05-31