Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Soltimmar

Indikator TEMA.1.3.6.4

Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningen görs med en s.k. kontrastsensor. Solskenstiden definieras som den tid då den direkta solstrålningen överstiger 120 W/m².

Det årliga normalvärdet för denna mätstation är 1898 soltimmar, beräknat för den nya normalperioden 1991-2020.

I denna indikator redovisas en tidsserie med startår 1986.

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden

Rad-id Mätserie Senaste värdet (timmar) Datum

0

Årsvärden

 2158

2022

Datakälla: SMHI

Kommentar

Enligt SMHI har den årliga solinstrålningen i Sverige ökat med omkring tio procent sedan mitten av 1980-talet. Detta är delvis till följd av förbättrad luftkvalitet och delvis till följd av ett mer högtrycksbetonat väder med mindre molnighet under sommarhalvåret. Läs mer på SMHI:s webb om orsakerna till detta, liksom hur det skiljer sig mellan olika årstider för landet som helhet.

År 2018 uppmättes det högsta antalet soltimmar sedan mätningarna inleddes år 1908: 2254 timmar. Sommaren år 2018 var rekordvarm, med flera värmeböljor och långa perioder med torka.

Uppdaterad: 2023-05-31