Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Soltimmar

Indikator TEMA.1.3.6.4

Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningen görs med en s.k. kontrastsensor. Solskenstiden definieras som den tid då den direkta solstrålningen överstiger 120 W/m².

Det årliga normalvärdet för denna mätstation är 1898 soltimmar, beräknat för den nya normalperioden 1991-2020.

I denna indikator redovisas en tidsserie med startår 1986.

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (timmar)

0

Årsvärden

1986

1740

1

Årsvärden

1987

1647

2

Årsvärden

1988

1759

3

Årsvärden

1989

1864

4

Årsvärden

1990

1727

5

Årsvärden

1991

1604

6

Årsvärden

1992

1757

7

Årsvärden

1993

1699

8

Årsvärden

1994

2018

9

Årsvärden

1995

1887

10

Årsvärden

1996

1867

11

Årsvärden

1997

2060

12

Årsvärden

1998

1417

13

Årsvärden

1999

1908

14

Årsvärden

2000

1756

15

Årsvärden

2001

1844

16

Årsvärden

2002

2154

17

Årsvärden

2003

1914

18

Årsvärden

2004

1815

19

Årsvärden

2005

1922

20

Årsvärden

2006

1996

21

Årsvärden

2007

1801

22

Årsvärden

2008

1884

23

Årsvärden

2009

1881

24

Årsvärden

2010

1864

25

Årsvärden

2011

2072

26

Årsvärden

2012

1776

27

Årsvärden

2013

2117

28

Årsvärden

2014

1806

29

Årsvärden

2015

1919

30

Årsvärden

2016

1980

31

Årsvärden

2017

1867

32

Årsvärden

2018

2254

33

Årsvärden

2019

1960

34

Årsvärden

2020

2118

35

Årsvärden

2021

1961

36

Årsvärden

2022

2158

37

Årsvärden

2023

2020

Datakälla: SMHI

Kommentar

Enligt SMHI har den årliga solinstrålningen i Sverige ökat med omkring tio procent sedan mitten av 1980-talet. Detta är delvis till följd av förbättrad luftkvalitet och delvis till följd av ett mer högtrycksbetonat väder med mindre molnighet under sommarhalvåret. Läs mer på SMHI:s webb om orsakerna till detta, liksom hur det skiljer sig mellan olika årstider för landet som helhet.

År 2018 uppmättes det högsta antalet soltimmar sedan mätningarna inleddes år 1908: 2254 timmar. Sommaren år 2018 var rekordvarm, med flera värmeböljor och långa perioder med torka.

Uppdaterad: 2023-05-31