Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

1.1 Förbrukningsartiklar vid upphandling

Bindor och andra förbrukningsvaror
Åtgärd PL.1.1

Åtgärd 1.1: Följa stadens plaststrategi vid centrala upphandlingar av förbrukningsartiklar och andra plastintensiva sortiment

Bakgrund

Staden använder tusentals ton plast i form av förbrukningsartiklar och andra varor årligen, och merparten är tillverkad av ny fossil råvara. Förbrukningsartiklar är en stor och varierande varugrupp som upphandlas i flera olika upphandlingsprocesser i staden.

I stadens sortiment förekommer återvunnen plastråvara främst i påsar och säckar. Staden behöver stimulera marknaden till att utveckla fler artiklar i återvunnen plast, så de kan ingå i ett cirkulärt flöde.

Tillgången på biobaserad plast i världen är begränsad, därför behöver användningen av den prioriteras till artiklar som inte kan materialåtervinnas och inte finns tillgängliga i återvunnen plast. Komposterbar plast ska undvikas eftersom den inte är designad för materialåtervinning.

Resultat

Serviceförvaltningen och miljöförvaltningen arbetar löpande med att se över och utveckla krav i enlighet med stadens plaststrategi i samband med aktuella upphandlingar.

Exempel på sortiment där krav kopplat till plast har ställts under år 2023 är engångsartiklar för mat och dryck, avfallspåsar, hygienprodukter och städmaterial.

Ansvarig organisation
  • Servicenämnden
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-12-18