Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

1.2 Förpackningar och emballage

Plastskräp
Åtgärd PL.1.2

Åtgärd 1.2: Följa stadens plaststrategi för att främja hållbara förpackningar och emballage

Bakgrund

Med varor och produkter som staden köper följer en mängd förpackningar och emballage som till stor del är tillverkade av plast. I de flesta fall har förpackningen och emballaget en viktig funktion som skydd under transporten, men överflödigt material förekommer och ger upphov till onödigt avfall.

Vissa förpackningar består av sammansatta material som är svåra att separera, andra är tillverkade i plastsorter som inte materialåtervinns i dagsläget. Emballage skulle i vissa fall kunna återanvändas, om bara logistiksystem fanns. Smartare förpackningar och emballage, som fungerar i ett cirkulärt flöde, behöver utvecklas och här har producenter och leverantörer en viktig roll.

Staden behöver stimulera marknaden att utveckla fler förpackningar i återvunnen plast.

Resultat

Serviceförvaltningen och miljöförvaltningen arbetar löpande med att se över och utveckla krav i enlighet med stadens plaststrategi i samband med aktuella upphandlingar.

Under avtalstiden samarbetar serviceförvaltningen och miljöförvaltningen tillsammans med leverantörer genom dialog i avtalsuppföljningen.

Exempel på upphandlingar där krav ställts kopplat till förpackningar av plast, och där dialog genomförts med leverantör under avtalstiden, är förpackningar för livsmedel och mejerier.

Ansvarig organisation
  • Servicenämnden
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-12-18