Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

1.4 Följ upp inköpen av förbrukningsartiklar

Matlådor i engångsförpackningar
Åtgärd PL.1.4

Åtgärd 1.4: Redovisa hur inköpen av förbrukningsartiklar i plast ser ut och presentera resultaten på miljobarometern.stockholm.se

Bakgrund

Förbrukningsartiklar är en stor grupp varor som är uppdelade på många olika avtal med flera leverantörer. Här ingår bland annat engångsmaterial till livsmedelshantering och vård och omsorg, bild- och formmaterial, köks- och hushållsartiklar av flergångskaraktär, kontorsmaterial och säsongsbetonade artiklar. IVL Svenska Miljöinstitutets kartläggning av stadens plastflöden visar att det behövs ett mer systematiskt sätt att sammanställa data så områden med hög potential för mer hållbar plastanvändning kan identifieras.

Resultat

Serviceförvaltningen och miljöförvaltningen arbetar tillsammans för att utveckla sätt att regelbundet följa upp inköpen av förbrukningsartiklar i plast inom staden.

I dagsläget sker uppföljning årligen av ett mindre antal förbrukningsartiklar (avfallspåsar, plastmappar, engångshandskar samt engångsmuggar och engångstallrikar med mer än 7% plastinnehåll) inom ramen för stadens uppföljning av Klimathandlingsplanen. Under 2024 kommer uppföljningen av användningen av förbrukningsartiklar att utvecklas.

Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Ansvarig organisation
  • Servicenämnden
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-12-18