Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

3.2 Utsortering av övrig plast

Avfall på en avfallsanläggning
Åtgärd PL.1.9

Åtgärd 3.2: Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad materialåtervinning

Utmaningen

Insamling av all plast som inte är förpackningar behöver öka. Stockholm Vatten och Avfall AB:s plockanalys visar att nästan tre procent av hushållens restavfall består av övrig plast och i verksamheter med stora inköp av förbrukningsartiklar i plast torde andelen vara betydligt högre än genomsnitthushållen. Även insamling och sortering av övrig plast i stadens verksamheter bör öka.

Övrig plast är ett blandat materialflöde, både gällande produkter och plasttyper. Förekomsten av farliga ämnen och smittförande avfall kan vara större än inom plastförpackningsavfall från livsmedel. Dessutom ryms både plastavfall, som är att betrakta som kommunalt avfall, och verksamhetsavfall, inom begreppet, vilket gör att ansvaret för insamlingen skiljer sig åt.

Åtgärden

Syftet med åtgärden är att utreda hur Stockholms stad ska utveckla insamlingssystemen för övrig plast så en större mängd kan materialåtervinnas. Åtgärden innefattar också hur Stockholm Vatten och Avfall AB, tillsammans med intresserade fastighetsägare, kan möjliggöra så den övriga plasten, som idag hamnar i invånarnas soppåsar, kan materialåtervinnas.

I Högdalen planeras en sorteringsanläggning vars huvudsyfte är att sortera ut matavfall från hushållens restavfall (soppåsen). Här kommer också kvarvarande plast kunna sorteras ut ur restavfallet. Verksamheters restavfall kommer dock inte gå till sorteringsanläggningen. Både för dem och hushållen ska alltid en uppströms sortering prioriteras.

Stadens utredning bör svara på en rad frågor, se handlingsplanen. Utredningen kan exkludera plastavfallet från bygg- och anläggningssektorn eftersom handlingsplan för cirkulärt byggande – med fokus på minskat byggavfall redan omhändertar den delen.

Genomförandet

Stockholm Vatten och Avfall AB är tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvariga för att genomföra utredningen. Stockholm Vatten och Avfall AB ansvarar för delarna som rör det kommunala avfallet, medan miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för delarna som rör verksamhetsavfallet.

Utredningen bör innehålla förslag på hur en större del av den övriga plasten kan sorteras ut med hänsyn till rådande förutsättningar. Utredningen ska presenteras för miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Stockholm Vatten och Avfall AB:s styrelse.

Utredningen bör påbörjas 2024 och vara klar senast 2025.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-01-05