Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kyrksjölöten - groddamm "Kolonidammen"

Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.9.1.15

Kolonidammen är belägen vid Kyrksjölötens koloniområde och anlades för att stödja återetableringen av större vattensalamander, som introducerades till Kyrksjödammen 2015.

Åtgärden var viktig för att stärka groddjurspopulationen i naturreservatet, och eftersom Kyrksjölöten är ett s k Natura 2000-område som pekats ut enligt EU-direktiv bl a på grund av större vattensalamander, bör denna art särskilt gynnas.

Resultat

Vid miljöförvaltningens inventering 2018 påträffades mindre vattensalamander, vanlig groda samt vanlig padda. Av paddan hittades dessutom rom. Dammen byggdes om under sommaren 2018 för att bättre gynna groddjuren.

Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2022-12-22
Stadsdelar Tema