Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Riksby - Damm och övervintringsgropar för groddjur

Groda
Groda: Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.1.19

Inom satsningen Grönare Stockholm pågår arbete med att utveckla våtmarker för att bevara den biologiska mångfalden. Grod- och kräldjur övervintrar i området. Det kan bli plats för fler genom att övervintringsgropar grävs och döda trädstammar och grenar placeras ut. Övervintringsgropar är gropar fyllda med sten där grod- och kräldjur trivs. Det ska även bli en ny damm för groddjur och vatteninsekter intill Lillsjön.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-03-11
Stadsdelar Tema