Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Salamanderräddning i Olovslund

Räkning av salamandrar i Olovslundsdammen
Räkning av salamandrar i Olovslundsdammen
Åtgärd TEMA.4.9.1.11

Olovslundsdammen i Bromma är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler. Intill naturdammen finns en plaskdamm som utgör en fälla för salamandrarna under deras vårvandring till naturdammen. Sedan 2008 har Olovslundsskolan kartlagt och räddat de salamandrar som påträffats i plaskdammen, som är torrlagd på våren.

Under lekperioden - från mars till början av juni - genomsöks plaskdammen intill Olovslundsdammen regelbundet. Arbetet utförs av elever i Olovslundsskolans årskurs 4 under kunnig ledning av naturguiden Martina Kiibus och tidigare läraren Elisabet Söderlund. Dagligen iakttar de hur många honor, hanar och juveniler av större respektive mindre vattensalamander som fastnat i plaskdammen. Eleverna flyttar sedan över påträffade salamandrar från plaskdammen till naturdammen. Detta har upprepats varje år sedan 2008, då en låg mur uppfördes vid ena kortändan av plaskdammen för att skydda salamandrarna. Muren fungerar delvis, men räddningsaktionerna behövs ändå för de salamandrar som tar sig runt muren. Arbetet utförs med stöd av Bromma stadsdelsförvaltning och miljöförvaltningen.

Vetenskapliga studier har gjorts om skolelevernas engagemang för salamandrarna, och vad detta betytt för deras relation till naturen. Sophie Belton från Stockholm Resilience Centre skrev en masteruppsats om detta och 2018 publicerades en artikel med liknande tema i tidskriften Frontiers in Psychology.

Sommaren 2023 sände Sveriges Radios Naturmorgon ett inslag om salamandrarna och våra hjältar i Olovslund. Länk till inslaget, rapporter och annan information om räddningsaktionerna finns längst ner på sidan.

Resultat

Under 2008-2023 har sammanlagt 1 568 större och 6 135 mindre vattensalamandrar räddats ur plaskdammen. Under hela perioden har endast tio större vattensalamandrar påträffats döda.

2023 hittades 48 större vattensalamandrar (29 hannar, 15 honor och 4 juveniler) samt 664 mindre vattensalamandrar (307 hannar, 354 honor och 1 juvenil).

Efter 2008, då muren uppfördes, sågs en tydlig nedgång i framför allt antalet mindre vattensalamandrar som fastnat i plaskdammen. Effekten av muren är dock inte hundraprocentig, eftersom den inte omsluter hela plaskdammen. Antalet större vattensalamandrar som behövt räddas ur plaskdammen har successivt sjunkit sedan 2008, till en nivå som idag ligger på cirka en tredjedel av de först uppmätta siffrorna. Samtidigt har salamanderpopulationen i naturdammen strax intill ökat i motsvarande takt. Detta visar att Olovslundsskolan gör en mycket värdefull insats för att förstärka och utveckla salamanderpopulationerna i Olovslund.

Resultaten från insatserna sammanfattas varje år i en rapport, där de jämförs med tidigare års resultat. Längst ner på sidan finns länkar till ett urval av dessa rapporter.

Stadsdelar Tema