Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Salamanderräddning i Olovslund

Räkning av salamandrar i Olovslundsdammen
Räkning av salamandrar i Olovslundsdammen
Åtgärd TEMA.4.9.1.11

Olovslundsdammen i Bromma är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler. Intill naturdammen finns en plaskdamm som utgör fälla för salamandrarna under deras vårvandring till naturdammen. Sedan 2008 har Olovslundsskolan, med handledning av naturguiden Martina Kiibus, kartlagt och räddat de salamandrar som påträffats i plaskdammen, som är torrlagd på våren. Detta har skett i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning och miljöförvaltningen.

Under lekperioden, det vill säga från mars till början av juni, genomsöks plaskdammen intill Olovslundsdammen regelbundet. Arbetet utförs av elever och lärare i årskurs 4 i Olovslundsskolan, som dagligen iakttar hur många honor, hanar och juveniler av större respektive mindre vattensalamander som fastnat i plaskdammen. Eleverna flyttar också över påträffade salamandrar från plaskdammen till naturdammen. Detta har upprepats varje år sedan 2008. Rapporter från salamanderräddningarna finns att ladda ner längst ner på denna sida.

Vetenskapliga studier har gjorts om skolelevernas engagemang för salamandrarna, och vad detta betytt för deras relation till naturen. En masteruppsats av Sophie Belton från Stockholm Resilience Centre, kan laddas ner här intill. 2018 publicerades en artikel med liknande tema i tidskriften Frontiers in Psychology (länk här intill).

För att förhindra att salamandrarna fastnar och dör i plaskdammen under sin vandring mot Olovslundsdammen uppfördes även en låg mur vid ena kortändan år 2008.

Resultat

Under 2008-2022 har sammanlagt 1 520 större och 5 471 mindre vattensalamandrar räddats ur plaskdammen. Under hela perioden har endast tio större vattensalamandrar påträffats döda. Detta visar att Olovslundsskolan gör en värdefull insats för att förstärka och utveckla salamanderpopulationerna i Olovslund.

2022 hittades 44 större vattensalamandrar (21 hanar, 19 honor och 4 juveniler) samt 584 mindre vattensalamandrar (286 hanar, 287 honor och 11 juveniler) i plaskdammen.

2021 hittades 73 större vattensalamandrar (35 hanar och 38 honor) samt 558 mindre vattensalamandrar (231 hanar, 324 honor och 3 juveniler) i plaskdammen.

2020 hittades 79 större vattensalamandrar (33 hanar, 45 honor och 1 juvenil) samt 267
mindre vattensalamandrar (113 hanar, 154 honor) i plaskdammen.

2019 hittades 44 större vattensalamandrar (25 hanar och 19 honor) samt 256 mindre vattensalamandrar (109 hanar, 144 honor och 3 juveniler) i plaskdammen.

2018 hittades 76 större vattensalamandrar (35 hanar, 38 honor och 3 juveniler) samt 91 mindre vattensalamandrar (42 hanar, 45 honor och 4 juveniler) i plaskdammen. Dessutom påträffades 8 döda mindre vattensalamandrar.

2017 hittades 77 större vattensalamandrar (32 hanar, 44 honor och 1 juvenil) samt 221mindre vattensalamandrar (107 hanar och 113 honor och 1 juvenil) i plaskdammen. Detta år gjordes dessutom en utökad undersökning i Olovslundsdammen, där salamandrar även fångades i s k Ortmannfällor. 25 större vattensalamandrar och 24 mindre vattensalamandrar inventerades på detta sätt.

2016 hittades 108 större vattensalamandrar (51 hanar, 52 honor och 3 juveniler) samt 346 mindre vattensalamandrar (122 hanar och 167 honor) i plaskdammen. Dessutom påträffades en död större och 16 döda mindre vattensalamandrar.

2015 hittades 90 större vattensalamandrar (52 hanar, 34 honor och 4 juveniler) samt 289 mindre vattensalamandrar (175 hanar och 168 honor) i plaskdammen. Dessutom påträffades en död större och en död mindre vattensalamander.

2014 hittades och räddades 72 större vattensalamandrar i plaskdammen, varav 36 hanar, 32 honor och 4 juveniler samt 356 mindre vattensalamandrar, varav 166 hanar, 189 honor och en juvenil.

2013 hittades och räddades 137 större vattensalamandrar i plaskdammen, varav 68 hanar och 69 honor samt 409 mindre vattensalamandrar, varav 205 hanar och 204 honor.

2012 hittades och räddades 130 större vattensalamandrar (79 hanar och 51 honor) samt 419 mindre vattensalamandrar (207 hanar och 212 honor). Två döda mindre och en död större vattensalamander hittades också.

2011 hittades och räddades 123 större vattensalamandrar, varav 62 hanar och 61 honor samt 330 mindre vattensalamandrar (136 hanar och 194 honor) från plaskdammen. Fyra döda mindre och en död större vattensalamander påträffades.

2010 hittades och räddades 149 större vattensalamandrar i plaskdammen (49 hanar och 100 honor) samt 540 mindre vattensalamandrar (224 hanar och 316 honor). Dessutom påträffades fyra döda mindre vattensalamandrar.

2009 hittades och räddades 182 större vattensalamandrar i plaskdammen och 262 mindre vattensalamandrar samt fyra döda mindre vattensalamandrar. 2008 hittades 136 större och 541 mindre vattensalamandrar (samt 40 döda mindre och 4 döda större vattensalamandrar). Det var en tydlig nedgång i framför allt antalet mindre vattensalamandrar som fastnat i plaskdammen efter att muren uppförts. Effekten av muren är dock inte hundraprocentig, vilket kanske inte heller var väntat, eftersom den endast är 26 meter lång och därmed inte är heltäckande runt plaskdammen.

Stadsdelar Tema