Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Slåtter på Björklunds hage

Gravfältet på Björklunds hage som slåttras
Gravfältet på Björklunds hage som slåttras
Åtgärd TEMA.4.9.1.6

Björklunds hage ligger i ett halvöppet skogsparti i Norra Ängby, Bromma. Området består delvis av rikblommig gräsmark och hyser relativt många hävdgynnade växtarter i mindre mängder. Bromma stadsdelsförvaltning utför slåtter med uppsamling en gång årligen på gravfältet. Åtgärden gynnar områdets biologiska mångfald samtidigt som gravfältet synliggörs och hålls öppet.

Resultat

År 2000 och 2006 inventerades kärlväxtfloran i området inom projektet ÖGA (Öppna Gräsmarkers Arter). Man hittade en fin blandning arter som är typisk för friska ängsmarker, t ex stor blåklocka, fyrkantig johannesört, vitmåra, gökärt och prästkrage. Lite ovanligare växter som hittades var revsuga, lungört, bergklint och krollilja. Artantalet ökade svagt mellan mätningarna men vissa lite kräsnare arter tycks ha minskat i utbredning. Skötselmetoderna kan därför behöva förbättras. Ny uppföljning bör göras.

Kontakt
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2018-11-15