Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Framtagande av skötselplan för Drevviken

Högdalstopparna
Högdalstopparna ligger i Farsta stadsdel. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.3.3

En skötselplan ska syfta till att bibehålla och utveckla de naturvärden som finns i Drevviken och dess strandområden. Den bidrar därigenom till att nå god ekologisk status med avseende på de biologiska parametrarna och hydromorfologin.

Skötselplanen bör innehålla en kartläggning av de naturvärden som finns i området genom sammanställning av befintliga undersökningar och eventuellt beställning av nya undersökningar. Det kan gälla inventering av vattenvegetation, trollsländor, strandnära bottenfauna, grod- och kräldjur, fisk och fågel. Den bör även innehålla övergripande mål för området och förslag på skötselåtgärder som gynnar växt- och djurlivet.

Ansvarig organisation
  • Haninge kommun
  • Huddinge kommun
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04
Stadsdelar Tema