Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fungerande fiskväg i Laduvikens utlopp

Åtgärd TEMA.4.9.14.9

Laduviken har förbindelse med Husarviken och Lilla Värtan genom en liten bäck i sjöns utlopp. Laduvikens vattennivå regleras av en träspont. En tidigare åtgärd innebar att en enklare fisktrappa skapades, vars funktion dock är bristfällig. Efter den nivåreglerande träsponten följer två liknande konstruktioner ca 2,5 meter och 20 meter nedströms den översta. Dessa spontar har en nivåskillnad mellan sig så att det bildas ett fall på vattnet på 1-2 dm vid medelvattenföring. Detta gör att de flesta fiskarter inte kan vandra i bäcken mellan sjön och havet.

En enkel åtgärd är att höja åbotten mellan konstruktionerna av träspont och på så vis få en flackare lutning vilket gör fiskvandring möjlig. Detta görs enklast genom att naturligt grus och stenmaterial placeras ut i bäckfåran med hjälp av en kranbil. Totalt föreslås cirka 10 ton grus och sten placeras ut av blandade fraktioner från 10-40 cm. Läs mer via länk på sidan.

Ansvarig organisation
  • Sportfiskarna
Aktör
  • Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-26