Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rosendal - groddammar

Större vattensalamander
Större vattensalamander. Foto: Sebastian Bolinder
Åtgärd TEMA.4.9.14.7

Isbladskärret och Lillsjöängen är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos många av de arter som finns i området och är beroende av vattenmiljöer, till exempel den större vattensalamander, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper.

Rosendal har sedan tidigare flera anlagda dammar som går tillbaka till 1800-talet. I Rosendals trädgård finns en naturlik damm i Enköpings fickpark, nedanför äppellunden som anlades år 1998. Anläggandet av dammar i området är relevant särskilt med tanke på att den större vattensalamandern finns etablerad i närområdet och har observerats i ett (överkört) exemplar söder om Rosendals slott år 2012 (Artportalen).

Åtgärden togs upp som förslag till åtgärd i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 och är ännu aktuell.

Aktör
  • Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Uppdaterad: 2023-10-09
Stadsdelar Tema