Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kombinerad ridbro/viltbro över Värtabanan

Åtgärd TEMA.4.9.14.6

Kungliga Djurgårdens Förvaltning (KDF) har under ett antal år visat intresse för att utreda möjligheterna till att anlägga en ridbro/viltbro över Värtabanan i Lill-Jansskogen.
Dåvarande markkontoret inledde 2005 tillsammans med Idrottsförvaltningen ett samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning och Banverket för att utreda möjligheten att anlägga en bro över Värtabanan, efter att anläggandet av ekodukt/grodtunnel för Lidingövägen avfördes som kompensationsåtgärd för exploateringar i Norra Djurgårdsstaden 2005.

Denna kombinerade bro skulle fungera både som ridbro och som spridningsväg för vilt så som rådjur, räv, hare och grävling. År 2006 påbörjades projekteringen av viltbron.

Någon kostnadsutredning gjordes inte, men en försiktig bedömning av
arkitektfirman tillsammans med konstruktör visade på en kostnad på cirka 2
miljoner kronor.

Resultat

Den kombinerade ridbron/viltbron har genomförts. Bron, som förbinder Prinsens väg och Uggleviksvägen i västra Norra Djurgårdsstaden, kvalificerar sig dock inte som en ekodukt då den är saknar en biologisk/ekologisk utformning. Varken markskikt eller växtlighet finns, och bron är inte tillräckligt bred för att kunna kvalificeras som ekodukt enligt Vägverkets rekommendationer. Enligt deras rekommendationer ska ekodukter ha en bredd på 30-80 meter, och där 25 meter är minimimåttet.

Enligt Kungliga Djurgårdsförvaltningen verkar den ändå användas som passage av viltdjur i viss mån.

Aktör
  • Banverket
  • Idrottsförvaltningen
  • Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Uppdaterad: 2016-09-26