Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lärarfortbildning på Skansen

Åtgärd TEMA.4.9.14.13

Lärarfortbildningen på Skansen var ett LIP-projekt (Lokala investeringsprogram) som genomfördes under åren 2000-2001 i samarbete mellan stadsdelsförvaltningar, Skansen och Skogsvårdsstyrelsen i samband med Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS). Undervisning hölls för ett 60-tal mellanstadielärare från Stockholms skolor och museilärare på Skansen. Ett hundratal lärare fick stadsdelsvisa kartor med konkreta tips på hur de i sitt närområde kan bidra till ökad biologisk mångfald.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Skansen
  • Skogsvårdsstyrelsen
  • Stadsdelsförvaltningarna
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-09
Stadsdelar