Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillfällig flytt av spetsfingerört

Spetsfingerört
Spetsfingerört. Foto: Nette Bygren
Åtgärd TEMA.4.9.14.11

Spetsfingerörten i Södra Värtan omplaceras tillfälligt med start 2016 med anledning av ombyggnation i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden. En del av det lokala beståndet flyttas till lämpliga biotoper i Bergianska trädgården och resterande delar till Beckholmen.

Spetsfingerört är sällsynt och förekommer på Fårö på Gotland, i Småland, Östergötland och i Stockholmstrakten. Arten är ursprungligen införd med barlast från Ryssland under 1800-talet. Den växer på torr sandig gräsmark, men kan också dyka upp på ruderatmark.
Första fynduppgiften i Sverige är från Stockholm 1893 där den påträffades i "södra bergen" av F. R. Aulin och i Stora Värtan (Källa: Den virtuella floran). Arten har sedan 1800-talet växt på en lokal i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden. Lokalen är under ombyggnation och spetsfingerörten har därför tillfälligt flyttats och stödodlas av Bergianska trädgården för att kunna bevara det ursprungliga beståndet.

Resultat

Stödodlade exemplar av beståndet från Södra Värtan har flyttats ut till Värtahamnens gångbara terminaltak som ligger i närheten av växtens ursprungslokal vid Tegeluddsviadukten. Vid kontroll i juni 2017 frodades växten bra på terminaltaket och blommade rikligt. Andra exemplar har även planterats ut till Beckholmen på södra Djurgården, som länge varit en klassisk inkörsport för nya arter via barlast från båtar.

Från Bergianska trädgården rapporterades i september 2017 att stödodlingen fortsätter att gå bra, och spetsfingerörten täcker nu hela den avsatta odlingsytan. I stort sett hela ytan har också haft blommor.

Så småningom kommer resterande individer att flyttas till en ny planteringsyta i Södra Värtan för allmän beskådan.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2017-10-27