Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Isbladskärret - varningsskyltar för grodpassage

Åtgärd TEMA.4.9.14.8

Isbladskärret har en liten population av större och mindre vattensalamander. Individer av den större och internationellt hotade arten har hittats överkörda på Prinsessan Ingeborgs väg. Även den ovanliga åkergrodan har observerats i Isbladskärret. Varningsskyltar för biltrafiken skulle kunna sättas upp på sträckan för att öka groddjurens överlevnadschanser när dessa vandrar till och från kärret. Åtgärden togs upp som förslag till åtgärd i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 och är ännu aktuell.

Uppdaterad: 2023-10-09
Stadsdelar Tema