Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bagarmossen - bostadsnära grönkompensation

Foto: Anna Edstrand
Foto: Anna Edstrand
Åtgärd TEMA.4.9.8.5

Vid bebyggelseprojekt i stadsdelen bör försvunna naturvärden kompenseras i närområdet med specifika åtgärder, både för att öka både biologisk mångfald men även för rekreativa värden.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samarbetar f n med Exploateringskontoret med s k grönkompensationspengar, som betalas ut vid bebyggelseprojekt i stadsdelen. Ett första delprojekt sker i ett skogsområde i Bagarmossen där en inventering av naturvärden görs och åtgärder/skötselplan tas fram, finansierade av exploateringsprojekten.

Syftet är att öka den biologiska mångfalden i den bostadsnära naturen, men även göra den mer tillgänglig för de kringboende. Exempel på åtgärder kan vara friställning av ekar, död ved och återskapande av öppna ängsmarker i stadsdelen.

Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2018-11-02
Stadsdelar