Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flaten - groddamm "Altandammen"

Altandammen med observationsplats. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.8.2

Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har förstörts bland annat på grund av tippning av jord- och stenmassor. Området fick två nya dammar under 2006 och 2007 – Altandammen och Kasbydammen. Anläggandet av flera groddammar är väl motiverat eftersom flera groddjur verkar ha letat sig tillbaka till lokalerna.

Altandammen anlades år 2006 i ett befintligt våtmarksområde öster om Flatensjön i Flatens naturreservat för att återställa ett tidigare småvatten för grodor som tidigare fyllts igen. Dammen, som ligger intill Flaten Camping, är cirka 90 m2 stor och 1 meter djup och är försedd med en altan. Dammen är sparsamt bevuxen och stränderna är mestadels flacka. Ett kärr ansluter till dammen.

Åtgärden föreslogs inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade romsalingar av vanlig groda.

Vid Södertörnekologernas inventering 2008 hittades ett fåtal individer av mindre vattensalamander och troligtvis vanlig groda i dammen. Enligt förbipasserande brukar det hoppa omkring grodor eller paddor på den anslutande parkeringsplatsen.