Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Uppsättning av tornseglarholkar

Tornseglarholkar på Tekniska nämndhusets tak
Exempel på tornseglarholkar, Tekniska nämndhusets tak. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.12.5

Tornseglare trivs i urban miljö och är utmärkta insektsfångare. Deras boplatser blir dock allt mer en bristvara och arten är numera rödlistad. Ofta häckar de under hustak med takpannor, men det finns intressanta exempel från andra länder där holkar placerats på broar, betongväggar och andra fundament.

Tornseglare är anpassningsbara fåglar som söker sig till varandra och bildar löst sammansatta kolonier. Projekt i bland annat Storbritannien och Holland visar att de med rätt metoder gärna börjar häcka i konstgjorda boplatser. Ett så kallat "lägenhetskomplex" för tornseglare - alltså en konstruktion som bär flera ihopsatta holkar, föreslås av Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) sättas upp på bland annat följande platser:

  • Stadsgårdskajen
  • Mariaberget

Tålamod är viktigt när det gäller att få tornseglare till nya boplatser - det kan ta flera år innan de hittar rätt och när de väl bestämt sig tar de två till tre år på sig att färdigställa boet. Då allt material fångas i luften ska tornseglarholkar inte rensas. Avgörande är också höjden. Boplatserna ska vara minst 4-5 meter ovan mark, med fri inflygning till bohålet och utan träd eller annat i vägen.

Aktör
  • Stockholms ornitologiska förening
Kontakt
Uppdaterad: 2022-02-10
Stadsdelar Tema