Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Traditionell ängsskötsel i Nackareservatet

Nackareservatets ängsmarker. Foto: Stockholms stad
Nackareservatets ängsmarker. Foto: Stockholms stad
Åtgärd TEMA.4.9.16.1

Fastighetskontoret har lagt om skötseln på flera av Nackareservatets ängsmarker under 2017. Målet är att höja ängarnas naturvärden och skapa mer blomrika ängar.

Fastighetskontoret sköter ängsmarkerna med en mer traditionell form av ängsskötsel, sen slåtter och bortförsel av hö. Totalt berörs cirka 5 hektar ängsmark. Förutom att vi höjer ängarnas naturvärden och skapar mer blomrika ängar gynnar det pollinatörer som bin, humlor och fjärilar.

Fastighetskontoret har också under sommaren inventerat floran på flera av Nackareservatets ängar. Syftet är att vi ska få en bättre bild av artsammansättningen i reservatets ängsmarker och att vi långsiktigt ska kunna följa vilka effekter vår ängsskötsel har på floran.

Huvuddelen av Nackareservatet ligger i Nacka kommun och en mindre del i Stockholm. All mark ägs av Stockholms stad, som förvaltar hela reservatet. Här finns många naturtyper och ett rikt växt- och djurliv.

Resultat

Botaniker Lisel Hamring har inventerat fyra gräsmarker inom Nackareservatet. Totalt
i hela undersökningen noterades 155 kärlväxtarter, exklusive träd. Se rapport.

Ansvarig organisation
  • Fastighetskontoret
Uppdaterad: 2021-08-11