Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Adoptera vilda vägkanter

Blomstrande refug söder om Stockholm sommaren 2016. Foto: Erik Hansson
Blomstrande refug söder om Stockholm sommaren 2016. Foto: Erik Hansson
Åtgärd TEMA.4.9.15.12

Privatpersoner/föreningar får ta hand om skötseln av en vägren: Ett utmärkt sätt är att nyskapa ängsmark med slåtter. Andra sätt är att hävda och sköta redan artrika vägrenar, anlägga örtrika torrbackar eller ta vara på vegetationsfria ytor i soliga lägen där jordhumlor och flera andra insekter kan bygga bon. Vägrenar kan också fungera som spridningskorridorer och är därför viktiga element i landskapet.