Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Grässpår - gröna spårvagnsgator

Gräs mellan spåren till tvärbanan
Grön spårvagnsgata i Hammarby Sjöstad
Åtgärd TEMA.4.9.15.17

Gröna spårvagnsgator ger städerna mer grönska, dämpar spårvagnarnas ljud och gör spåren nästan osynliga.

Vid spårvägsgator finns stora möjligheter att anlägga gräs kring spårvagnsrälsen. Grässpår skapar ett svalare mikroklimat och även ett litet fördröjningsmagasin för regn. Att anlägga grässpår är dock vanligen inte en klimatanpassningsåtgärd utan grässpåren anläggs främst som åtgärd för att dämpa buller i bebyggd miljö, för deras estetiska värden samt som förbindelseväg för insekter och andra smådjur.

När Tvärbanans sträcka Sickla udde – Sickla öppnade 2017 var grönt gräs utlagt runt och mellan spåren längs Båtbyggargatan och Uddvägen.

Att använda gräs runt spår är vanligt i Europa men också i Göteborg och Norrköping: Driftskostnaden för grässpåren i Norrköping uppskattas till 480 kr per spårmeter och år. Då ingår vattning, gräsklippning, skottning och åtgärder vid eventuella sättningar. Kostnaden är högre än för asfalt och grus, men Tekniska kontoret i Norrköping bedömer den högre driftskostnaden som en investering i längden där andra mervärden sammantaget genererar staden en vinst.