Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högstubbar för mindre hackspett

Födosökande hackspett
Hackspett. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.15.5

Mindre hackspettar födosöker i högstubbar. Vid nedtagning av främst asp, björk och al, kan stammen kapas till högstubbar med ca 3-5 m höjd, och låtas stå kvar. Om befintliga högstubbar eller särskilt värdefulla födosöksträd behöver tas bort, kan dessa kapas vid marken och flyttas till annan lämplig plats. Högstubbarna monteras då stående vid annat befintligt träd.