Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Poängsystem för marktekniker

Träd och buskar på Nybrohovsskolan.
Växtlighet på Nybohovsskolan. Foto: Stockholms stad
Åtgärd TEMA.4.9.15.15

Under 2021 har SISAB infört ett poängsystem för sina marktekniker för att motivera dem till mer plantering av växtlighet på fler av stadens skolor och förskolor. Poängsystemet är en tävling där bland annat planteringsytor, holkar, insektshotell, träd, och buskar ger olika poäng.

Projektet har hittills gett väldigt gynnsamma resultat och mottagits positivt av dem som arbetar som marktekniker på SISAB. Tävlingen har ökat motivationen och effektiviteten i arbetet med att hitta planteringsytor för växtlighet på skolgårdarna. Detta har även mottagits positivt av föräldrar och personal. De är glada över mer grönska på skolgården då det blir en trevligare arbetsplats både för barnen och personalen. Tävlingen pågår under den tid då det finns förutsättningar för att plantera, så tävlingen avslutas senare under hösten.

Projektet har även vävt in svårigheten kring att vissa jordmaterial inte lämpar sig att plantera i då det packas allt för hårt för växterna att överleva. Man har i större utsträckning börjat arbeta med en jordblandning som innehåller biokol och makadam för att skapa en luftigare jord där växterna trivs bättre. Dessa jordmaterial hjälper även till att binda koldioxid från luften och renar dagvatten.

Uppdaterad: 2021-10-08