Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skapa ängsmark med spång på förskola

Olika blommor på en äng.
Äng. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.15.16

Detta projekt är framtaget av SISAB för att omvandla tillgänglig mark inom en förskola till ängsmark. Syftet är att gynna biologisk mångfald samtidigt som förskolebarnen kan lära sig mer om växter, insekter och pollinering. Projektet är beräknat att starta under år 2022.

Idag består projektområdet, som ligger inom en förskola, av en stor gräsplätt där det inte finns så många blommande växter som kan gynna pollinatörer och andra kryp.

Tanken är att en del av gräsytan ska omvandlas till en äng med blommande växter för att gynna den biologiska mångfalden. Ängen bidrar samtidigt till barnens välmående och deras kunskap om växter och djur ökar.

En spång planeras över ängen, från den kan barnen på ett enkelt sätt studera insekterna och växterna som lever där, utan att trampa ned dem.

Uppdaterad: 2023-11-15