Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.11.1.10

Det ekologiska sambandet mellan Årstaskogen och Nackareservatet behöver förstärkas. Dessutom bör de rekreativa värdena i området höjas, exempelvis genom att anlägga nya parker i samband med att Söderstaden byggs.

Att finna en lämplig plats för en koppling mellan Årstasidan och Hammarbyhöjds- och Södra Hammarbyhamnssidan över Nynäsvägen är dock en stor utmaning eftersom höjdskillnaderna är kraftiga och områdets väg- och spårnät komplext.

Idag finns några kopplingar över eller under Nynäsvägen. Överdäckningen över Nynäsvägen vid Globen är ett exempel. Ett annat är Arenavägens undergång under Nynäsvägen och ett tredje är gång- och cykelvägen i höjd med Enskedehallen. Området vid Gullmarsplan-Nynäsvägen är utpekat som ett spridningssamband Stockholms gröna infrastruktur. Sambandet är svagt men strategiskt viktigt och det är därför av vikt att det stärks.

Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2018-11-15