Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Kartan visar två förslag för placering av grodtunneln på Drottningholmsvägen
Kartan visar två förslag för placering av grodtunneln på Drottningholmsvägen
Åtgärd TEMA.4.11.1.5

För att underlätta en spridning av större vattensalamander, och andra mindre djur som till exempel igelkott, mellan Judanskogen och Olovslundsparken föreslås en grodtunnel under Drottningholmsvägen. En grodtunnel har tidigare anlagts vid Spångavägen i Bromma med goda resultat. Att skapa kontakt mellan Judarn och Olovslund skulle dramatiskt bidra till att stärka den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad.

Två möjliga lägen föreslås. Dels på Drottningholmsvägen korsning Åkeshovsvägen, och dels cirka 300 meter längre ned längst Drottningholmsvägen korsning Gurlitavägen. Båda dessa platser ligger i anknytning till grönområden genom vilka den större vattensalamandern har goda möjligheter till spridning.

För att göra spridning mellan lokalerna mer sannolik kan även fler, mellanliggande dammar anläggas.