Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kombinerad ridbro/viltbro över Värtabanan

Åtgärd TEMA.4.11.1.3

Kungliga Djurgårdens Förvaltning (KDF) hade länge velat utreda möjligheterna till att anlägga en ridbro/viltbro över Värtabanan i Lill-Jansskogen. Stadens dåvarande markkontor inledde 2005 ett samarbete med KDF, tillsammans med idrottsförvaltningen och banverket, för att utreda frågan, efter att anläggandet av ekodukt/grodtunnel för Lidingövägen avförts som kompensationsåtgärd för exploateringar i Norra Djurgårdsstaden 2005.

Denna kombinerade bro skulle fungera både som ridbro och som spridningsväg för vilt så som rådjur, räv, hare och grävling.

Någon kostnadsutredning gjordes inte, men en försiktig bedömning av arkitektfirman och konstruktören visade på en kostnad på cirka 2 miljoner kronor.

Resultat

Den kombinerade ridbron/viltbron är genomförd. Bron, som förbinder Prinsens väg och Uggleviksvägen i västra Norra Djurgårdsstaden, kvalificerar sig dock inte som en ekodukt då den är saknar en biologisk/ekologisk utformning. Varken markskikt eller växtlighet finns, och bron är inte tillräckligt bred för att kunna kvalificeras som ekodukt enligt Vägverkets rekommendationer. Enligt deras rekommendationer ska ekodukter ha en bredd på 30-80 meter, och där 25 meter är minimimåttet.

Enligt Kungliga Djurgårdsförvaltningen verkar den ändå användas som passage av enstaka vilda djur.

Aktör
  • Banverket
  • Idrottsförvaltningen
  • Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Uppdaterad: 2023-11-20