Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Landskapsbroar i Hammarby Sjöstad

En av landskapsbroarna i Hammarby
En av landskapsbroarna i Hammarby. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.11.1.1

Landskapsbroarna mellan Hammarby Sjöstad-Hammarbybacken samt mellan Hammarby Sjöstad-Nackareservatet är två inspirerande exempel på kombinerade sociodukter/ekodukter.

Landskapsbroarna byggdes vid millenieskiftet. Främst är det den östra som har störst potential att fungera som ekodukt, medan den västra främst utgör sociodukt.

Ekodukterna har inte utformats med särskild hänsyn för de vilda djurens spridning, vilket i de flesta av fall är syftet med ekodukter. Ekodukter kan dock fungera som spridningsvägar för andra och flera arter. Den ena utav dem i Hammarby kopplar främst ihop eksambandet som löper från Nackareservatet och binds ihop med Sickla udde.

Uppdaterad: 2022-02-10