Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Linatorpvägen-Nynäsvägen

Åtgärd TEMA.4.11.4.47

En dagvattendamm föreslås väster om Nynäsvägen vid Linatorpsvägen för att rena dagvatten från industriområdet vid Vretvägen - G:a Nynäsvägen.

Från industriområdet vid Vretvägen - G:a Nynäsvägen i östra delen av Magelungens avrinningsområde leds dagvatten i en dagvattenledning västerut under Nynäsvägen till ett dike som mynnar i Magelungen. Utmed diket och dess mynningsområde finns goda möjligheter att anlägga en dagvattendamm. Ett annat förslag är att lägga dammen på den östra sidan av vägen närmare industriområdet för att i största möjliga mån rena vattnet längre från sjön och naturområdet. En serviceväg för tillsyn och rensning finns redan söder om vägen.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 3-5 kg/år

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2020-06-26