Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid trafikplats Skogås

Åtgärd TEMA.4.11.4.53

Dagvatten från stora delar av centrala Skogås leds i en dagvattenledning västerut till Magelungen. I anslutning till Österleden, Gamla Nynäsvägen och trafikplats Skogås finns stora öppna ytor som tidigare bedömts vara lämpliga för dagvattenrening men som idag är planerade att användas till annat. En alternativ plats för rening av dagvatten behöver hittas.

Dagvatten från stora delar av centrala Skogås leds i en dagvattenledning västerut till Magelungen. I anslutning till Österleden, Gamla Nynäsvägen och trafikplats Skogås finns stora öppna ytor som tidigare i arbetet bedömts vara lämpliga för dagvattenrening men som dessvärre kommer att bli svåra att nyttja. Två av ytorna ingår i planen för Entré Skogås och är inte längre aktuella och på den tredje ytan planeras det en ny bensinstation. För att kunna rena det aktuella dagvattnet behöver en ny plats lokaliseras. En lämplig plats skulle kunna vara vid påfarten väster om Nynäsvägen. Åtgärden behöver samordnas med Trafikverket som är väghållare och därmed påverkar möjligheten att nyttja marken för både anläggande och drift. Området söder om trafikplats Skogås pekas i översiktsplanen ut som plats för dagvattenhantering. Eventuellt kan åtgärden samordnas med pågående och kommande planarbeten. Eftersom utformningen av åtgärden är osäker går det inte att uppskatta kostnad och reduktion.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2020-06-26