Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötselplan för Råcksta Träsk

Råcksta träsk.
Råcksta träsk. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.11.4.4

För att bibehålla och utveckla naturvärdena och det rörliga friluftslivet vid Råcksta Träsk behöver en skötselplan tas fram för sjön och dess närområde. Råcksta Träsk ligger i Grimsta naturreservat och är ett välbesökt område för flanörer och motionärer. Skolorna brukar även ha utomhuspedagogik i området. Under vinterhalvåret besöks Råcksta Träsk även av skridskoåkare.

Skötselplanen tas fram i samarbete med Stockholm Vatten, Miljöförvaltningen och Idrottsförvaltningen. Arbetet har inletts med att en sammanställning av befintligt underlagsmaterial tas fram av Calluna AB. Under 2010 har inventeringar genomförts av fåglar, trollsländor, vattenlevande smådjur, vattenvegetation och strandflora (se länk till rapport nedtill). Ett provfiske har också genomförts under 2010.

Skötselplanen blev färdig 2011, se länk nedtill för att ladda ner dokumentet.

Resultat

Målet med skötselplanen är att stärka rekreationsvärdena och värden för växt- och djurlivet. Skötselplanen är uppdelad i olika delområden med förslag till åtgärder. En åtgärd är att skapa kanaler och vikar i vassen i delområde 15 för att skapa gömslen och häckningsplatser för fåglar och trollsländor. Åtgärder ska också utföras för att bibehålla de öppna markerna för att få till stånd ett mer varierande fältskikt. För att göra området mer tillgångligt finns förslag på hur stigen runt sjön kan förbättras och var det är lämpligt att anlägga en rastplats med grill.

Ansvarig organisation
  • Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Aktör
  • Idrottsförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2019-08-05